Dir/Ca
Toru Akamatsu
Ca
Tetsu Nishioka
1st AC
Shunsuke Yamauchi
2nd AC
Aika Hagihara
Takako Yamada
DIT
Sho Funada
Drone
Takao Baba
Driver
Masahisa Shikimi
Ryosuke Hayashi
Location Coordinator
Yasuhiko Tokunaga
Hisashi Sasaki
Masumi Kanada
Jun Ichiyama
Shota Uchiyama
Naoaki Tonsho
Shinya Fukuoka
Offline Editor 
Yuko Ueno
Shoichi Kawada
Takeru Miyamoto
Colorist
Yuma Karasawa
MA/Mixer       
Takeshi Okada
効果音/SE      
Jimmy Terakawa
Title Design
Shigeru Ishii
Spetial Thanks
Masahiko Kuromi
Ryosuke Konno
Yoshitaka Shimada
Sho Sudo
Hidenori Murase
Ariu Honjo
Michiharu Harada
Rena Osone
Sai Kosuke
Kana Setokane
Yuta Sada
Haruna Seki
Naoto Yokoo
Kasumi Akito
Junji Kurihara
Drobo Kurokawa
Marina Chinen
Kumiko Koike
Toshiyuki Tsurumi
[ TYO ]
Pr
Hiroki Yaginuma
Hikari Iwamoto
Takeru Akiba
Takumi Fujiwara
PM
Ryotaro Tamagawa
Akira Uchida
Daiki Naganawa
Toshiki Ouchi

You may also like

Back to Top